O mnie

Jerzy Berbecki - o mnie

Kwalifikacje zawodowe

Studia na Wydziale Lekarskim Collegium Medicum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu ukończyłem w 2005 r. uzyskując tytuł zawodowy lekarza medycyny. Swoje doświadczenie zawodowe zdobywałem między innymi w I Klinice Neurologicznej Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, jak również w Klinice Neurologicznej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie gdzie, oprócz obowiązków zawodowych, prowadziłem badania naukowe dotyczące terapii Pacjentów z przewlekle postępującą postacią stwardnienia rozsianego nowatorską terapią immunomodulującą będące przedmiotem mojej pracy doktorskiej. W 2012 r. uzyskałem stopień naukowy doktora nauk medycznych, nadany mi przez Uniwersytet Medyczny w Lublinie. W tym też okresie prowadziłem zajęcia z neurologii ze studentami Wydziału Lekarskiego, aktualnie również jestem wykładowcą na Wydziale Nauk Medycznych (prowadzę zajęcia dydaktyczne dla przyszłych lekarzy). Ukończyłem również, z wynikiem bardzo dobrym, studia podyplomowe „Zarządzenie w służbie zdrowia” na Wydziale Ekonomii i Logistyki Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie.

Nauka

Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Medycyny Estetycznej i Anti – Aging Polskiego Towarzystwa Lekarskiego, od wielu lat należę do struktur Polskiego Towarzystwa Neurologicznego. Uczestniczyłem w licznych kursach, szkoleniach oraz konferencjach z zakresu neurologii oraz medycyny estetycznej. Jestem także autorem wielu publikacji naukowych, zarówno w polskich, jak i zagranicznych czasopismach.

Jerzy Berbecki - o mnie

Misja

W swojej pracy zawodowej zawsze na pierwszym miejscu stawiam dobro Pacjenta. Tą samą zasadą kieruję się podczas wykonywania zabiegów z medycyny estetycznej. Widoczne efekty pracy, zadowolenie moich Pacjentów a jednocześnie ich naturalny wygląd stanowią dla mnie priorytet i są wartościami nadrzędnymi. Pracuję tylko i wyłącznie na produktach najlepszych producentów, sprawdzonych i bezpiecznych preparatach przestrzegając zasad aseptyki i antyseptyki. Nie interesują mnie półśrodki, tanie preparaty czy tak zwane „chińskie odpowiedniki” a w materiały zaopatruję się u rzetelnych i pewnych dostawców. Wciąż dostosowuję moją ofertę do najnowszych osiągnięć z zakresu medycyny estetycznej i nie ustaję w szkoleniu się. Nie podejmuję się wykonywania zabiegów o wątpliwej skuteczności czy wręcz skazanych na niepowodzenie.

Zapisz się na wizytę
720-800-001 lub rejestracja online

KONTAKT